AÇIK RIZA BEYANI

D Event Turizm Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti.’nin üye olduğum internet sitesindeki Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnini okuduğumu, tarafımca sözlü/yazılı veya elektronik ortamında verdiğim ve kimliğimi belirleyen ya da belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere aşağıda a ve b maddelerinde detayları bulunan her türlü kişisel verimin, özel nitelikli kişisel verimin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni doğrultusunda ve yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, aktarılmasına izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim:

a-) Kimliği anlaşılabilen gerçek bir kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen ve kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veriler (ad-soyad, TC kimlik numarası, anne baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, unvan, branş, vb),

b-) Kimliği anlaşılabilen bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen, telefon numarası, e-posta adresi, adres, faks numarası, çalışılan kurum, çalışılan şehir, çalışılan bölüm, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama verileri, uygulamayı açtığı lokasyon verileri gibi bilgiler,

D Event Turizm Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti tarafından hazırlanan işbu “Veri Sahibinin Açık Rıza Beyanı” metnini okudum ve kabul ediyorum.