AACR'dan ASCO'ya Onkoloji Pratiğimize Yansıyacaklar

13 Haziran 2020
10:00 - 10:55
11:00 - 12:00
13:30 - 14:25
14:30 - 15:25
Santral Sinir Sistemi Tümörleri ve Baş & Boyun Kanserleri
Konuşmacı: İdris Yücel, Murat Dinçer, Ebru Çılbır, Ozan Yazıcı, Mustafa Özdoğan, Oğuz Kara
15:30 - 16:25
16:30 - 17:45
Jinekolojik Kanserler ve Genitoüriner Kanserler
Konuşmacı: Aytuğ Üner, Zafer Arık, Yüksel Ürün, Çağatay Arslan, Nilüfer Güler, Mert Başaran
17:50 - 18:10
Konferans: AACR ve ASCO 2020 Genel Değerlendirme
Konuşmacı: Nuri Karadurmuş
14 Haziran 2020
09:30 - 10:45
10:50 - 11:10
11:15 - 11:35
Panel: MKHDAK- Nivolumab ile MKHDAK'nin 2. Basamak Tedavisinde Uzun Dönem Sağkalım Sonuçları ( Uydu Sempozyumu Bristol Myers Squibb )
Konuşmacı: Fatih Selçuk Biricik
11:40 - 12:00
12:00 - 12:45
12:50 - 13:00
13:05 - 13:25
Panel: Genitoüriner Kanserler
Konuşmacı: Mustafa Erman
13:30 - 13:45
13:50 - 14:10
Akılcı İlaç Sunumu
Konuşmacı: Burak Civelek, Esin Oktay